Till innehåll på sidan

Trygghet

Vill du vara med och bidra till ökad trygghet?

För en ökad trygghet i skolan har all personal genomgått en forskningsbaserad utbildning i preventiva inkluderande lärmiljöer.

Vilket betyder att alla pedagoger, vårt elevhälsoteam samt rektorerna arbetar förebyggande med

  • Gemensam förståelse
  • Tydliga förväntningar på eleven
  • Tydliga instruktioner
  • Positivt samspel mellan pedagog och elev
  • Positiv uppmuntran och återkoppling
  • Lågaffektivt bemötande och problemlösning

På vår skola har vi ett Elevhälsoteam som består av; skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och skolläkare.

Under det två första veckorna på läsåret arbetar vi intensivt med att förankra vår värdegrund och våra trivselregler. Det gör vi genom olika aktiviteter som t ex trygghetsövningar, teater, bild och form-arbete.Vi skriver även ett kontrakt mellan personal, elever och föräldrar.

Vi organiserar rastverksamhet för att säkerställa att alla har något att göra och någon att vara med på rasten.

 

Dela: