Till innehåll på sidan

Trygghet

Vill du vara med och bidra till ökad trygghet?

För en ökad trygghet i skolan har all personal genomgått en forskningsbaserad utbildning i preventiva inkluderande lärmiljöer.

Vilket betyder att alla pedagoger, vårt elevhälsoteam samt rektorerna arbetar förebyggande med

  • Gemensam förståelse
  • Tydliga förväntningar på eleven
  • Tydliga instruktioner
  • Positivt samspel mellan pedagog och elev
  • Positiv uppmuntran och återkoppling
  • Lågaffektivt bemötande och problemlösning

På vår skola har vi ett Elevhälsoteam som består av; skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolpsykolog och skolläkare.

Under det två första veckorna på läsåret arbetar vi intensivt med att förankra vår värdegrund och våra trivselregler. Det gör vi genom olika aktiviteter som till exempel  trygghetsövningar, teater, bild och form-arbete. Vi skriver även ett kontrakt mellan personal, elever och föräldrar.

Vi organiserar rastverksamhet för att säkerställa att alla har något att göra och någon att vara med på rasten.

 

Dela: