Till innehåll på sidan

Skolledning

Skolans skolledning består av rektor Kristina Forslund tillsammans med tre biträdande rektorer och administrativ chef.

Kristina Forslund rektor med övergripande ansvar
Ingela Marké biträdande rektor, ansvar över årskurs F-klass samt fritidshem
Janina Lagstam biträdande rektor, ansvar över högstadiet årskurs 7-9
Anette Markström biträdande rektor, ansvar över årskurs 1-6 samt fritidsklubb
Pelle Kyhlén administrativ chef, ansvar för ekonomi, skolkök, expedition och modersmål

Säkrast är att boka en tid med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp.

Antal: 5