Till innehåll på sidan

Expedition

Expeditionen tar emot samtal per telefon från kl 09.00 på nummer 08-508 46 800.

Besökstider
Måndag till torsdag 07.00 - 13.00
Fredag 07.00 - 10.30

Skolans vaktmästeri nås på telefon: 08-508 17 658 eller via mailen
vaktmasteri-hammarbyskolan@edu.stockholm.se