Till innehåll på sidan

Om skolan

Hammarbyskolan södra sträcker sig från F-9. I år har vi ca: 800 elev

I Hammarbyskolan södra spirar nyfikenheten och kreativiteten. Här möts varje dag engagerade lärare och elever i en gemensam strävan att göra en bra skola ännu bättre

  • Vi har ett mycket bra samarbete med förskolorna i området och vi har ett väl inarbetat övergångsprogram mellan förskola - skola.
  • Personalen är organiserad i arbetslag där vi tillsammans tar ansvar för elevernas kunskapsinhämtning och sociala utveckling.
  • Vi har ett väl utvecklat samarbete mellan förskoleklass, fritidshem och skola. För 4:or, 5:or och 6:or finns en Fritidsklubb.

Hos oss ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Vi ser på eleven utifrån ett helhetsperspektiv där sociala kompetenser och god hälsa är viktiga delar som kompletterar kunskapsinhämtandet. Gott lärandeklimat skapar vi genom att bygga på elevernas inneboende resurser och att stärka deras självbild. Alla elever har ansvar för och inflytande över sin egen lärandeutveckling, klassens arbete och skolan som helhet. Vi skapar framtidstro och beredskap för livet!

 

Vi välkomnar dig, och hoppas att just du söker dig till oss!

Söka skola - Stockholm

Kategorier:
Ingress: 
Hammarbyskolan södra sträcker sig från F-9. I år har vi ca: 800 elev