Filter mot pornografi på stadens nätverk

Alla elever som surfar på en digital enhet som tillhandahålls av staden och som kopplas upp på stadens nätverk omfattas av ett webbfilter. Ett undantag är de nätverk som är dedikerade för gäster och invånare som är mer tillåtande.

På gång i staden

Utbildningsdirektören har tillsatt två enhetschefer som kommer att utreda situationen i stadens skolor. Bland frågorna som ska besvaras är om existerande filter fungerar tillräckligt, och vad som är tekniskt möjligt att filtrera bort i förhållande till lärarens behov att kunna undervisa, i exempelvis sex och samlevnad.

- Utredningen ska leda till ett gemensamt ställningstagande och kommer kräva många kompetenser på förvaltningen för att ringa in frågan, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl. Arbetet sker skyndsamt men ska vara väl underbyggt, därför finns i dagsläget ingen tidplan.

Tills vidare är det viktigt att vi har ett fortsatt kritiskt förhållningssätt då ett perfekt filter ännu inte existerar. Filter kan ge en falsk trygghet då det i studier visar att en stor andel våld och pornografi fortfarande släpps igenom. Vi kan därmed inte se filter som en final lösning. Elever kan exponeras för pornografi via chattar, sociala medier. Elever som har egna mobiltelefoner och andra digitala enheter har Stockholms stad ingen kontroll över och kan inte spärras av staden.

 

Hur gör Hammarbyskolan?

Internet är en del av dagens samhälle och kan liknas en arena, där världens alla uttryck flödar osorterat och okontrollerat. Hammarbyskolan arbetar löpande med källkritik, bland annat genom samtal kring internets anarki och ofiltrerade innehåll. Vi hjälper eleverna till trygga sökmetoder för att slippa oönskade träffar. Vi ser hur stadens nuvarande filter sorterar bort majoritet av oönskade sidor samtidigt som vi besitter insikten av att filtret inte är fullkomligt.

I skolans värdegrundsarbete inkluderas alltid ett "netikett"-perspektiv kring hur vi kommunicerar och behandlar varandra via internet. Personal på skolan stärks under våren genom utbildning och vi har även en policy sedan tidigare som innebär att elever inte ska surfa fritt i skolan utan uppsyn av personal.

Med dessa metoder vill vi skapa trygghet genom att bygga ett aktivt och kritiskt tänkande som eleverna bär med sig och kan applicera i livssituationen oberoende av medium.

 

Emil Niklasson
Webbredaktör
Hammarbyskolan Norra/Södra

Dela: