Öka barns fysiska aktivitet

Spring i benen är Stockholm stads satsning för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.

 

Bakgrunden till att vi vill öka elevernas fysiska aktivitet är resultaten från de senaste årens forskning. Forskning visar att vi i dagens stillasittande samhälle blir sjuka av för mycket stillasittande. Människans kropp har under 1 miljon år utvecklats av fysisk aktivitet, vilket har skapat ett behov av daglig fysisk aktivitet.

 

Samtliga kommunala skolor i Stockholm samarbetar idag i det gemensamma nätverket Spring i benen där de delar med sig av goda exempel på aktiviteter som kan öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.

 

Ni föräldrar kan stödja skolan genom att prata med era barn om betydelsen av daglig fysisk aktivitet. Alla barn har rätt till en likvärdig möjlighet att lära sig ta eget ansvar för att grundlägga en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet.

 

Forskning visar att elever som är fysiskt aktiva presterar bättre i skolan.

All fysisk aktivitet har positiv effekt. Promenad till och från skolan och rörelse under skoldagen minskar stillasittandet. Regelbunden och mer ansträngande fysisk aktivitet har naturligtvis störst effekt på vår psykiska och fysiska hälsa samt på skolresultatet. Studier visar också att vanor från unga år tar vi med oss upp i vuxen ålder.

 

Forskning om elevers fysiska aktivitet och dess påverkan på skolresultat visar att

Elever som deltagit i fysisk aktivitet innan lektioner med språk och matematik fick 40 procent bättre skolresultat.     
Två extra idrottslektioner i veckan fördubblade oddsen för eleven att nå de nationella lärandemålen                                                                             
Ökad fysisk aktivitet ger lugn och ro under skoldagen
Koncentration, kreativitet, motivation, minne, sömn och energi förbättras
Upplevelsen av depression och ångest minskar
Elever med inlärningssvårigheter får bättre koncentrationsförmåga och förutsättningar till högre skolresultat med fysisk aktivitet.

 

En livsstil med fysisk aktivitet ger oss

 en effektivare hjärna och kan förlänga livet med 6 år

 

Hälsa - Forskning om stillasittande liv visar att:

Hjärt -och kärlsjukdomar med 20%, stroke med 10% och cancersjukdomar med 10%
Vi får sämre immunförsvar, minne, sömn, koncentration och energi
Vi får en minskad upplevelse av lugn, harmoni, motivation och glädje

 

Ett 30 tal vanliga sjukdomar kan förebyggas eller botas med fysisk aktivitet.

 

 

 

 

Exempel på fysisk aktivitet som genomförs i skolan.

 

Brain breaks

En Brain break är en kort rörelse paus i klassrummet som tar ca 2-5 minuter. Pausen ökar koncentrationsförmågan upp till 25 minuter efteråt. En Brain break kan antingen vara en pulshöjande aktivitet eller en övning som utmanar eleverna (hjärnan) och ger ny energi.

Det används framförallt under teoretiska lektioner.

 

Morgonpuls/pulspass

En pulshöjande aktivitet med eller utan pulsband. Tanken är att eleverna ska upp i en arbetspuls som motsvarar 70 procent av maxpulsen. Pulsaktiviteter gör att de får del av alla positiva effekter på hälsa och skolresultat. Eleverna går direkt till lektion efter pulspassen.

 

Organiserad rastaktivitet

Ledda aktiviteter som höjer pulsen och aktivitetsgraden på rasterna.

Organiserade rastaktiviteter främjar den egna hälsan, samanhållningen bland eleverna, ökad gemenskap mellan årskurserna och ökad koncentration under lektionstid.

 

Christer Oja      

Spring i benen Utbildningsförvaltningen i Stockholm

Ett nätverk för mer fysisk aktivitet i skolan

tel 076 12 33 919 christer.oja@stockholm.se

 

Ps. Tag gärna tre raska promenader per vecka tillsammans med barnen så kommer du själv att uppleva de positiva effekterna

 

Forskningsresultaten är hämtade från:  Hälsa på recept av Carl Johan Sundkvist & Anders Hansen.

                    Hjärnstark av Anders Hansen

Samt studier och forskning från: Naperville Chicago, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

 

 

Dela:
Kategorier: