Hammarbyskolans olympiska spel

I blandade grupper över årskurserna tävlar vi mot varandra och mot oss själva under tolv olika länders fanor. Hammarbys olympiska spel involverar hela skolan och är en tradition samt en del av skolans värdegrundsarbete sedan många år.
Länderna som blev representerade i år var Chile, Nepal, Elfenbenskusten, Madagaskar, Australien, Gabon, Andorra, Italien, Grekland, Kenya, Japan, Finland, Norge och Indien.

Den första dagen går ut på att lära känna gruppen, landet och vad OS står för. Här förbereder vi oss inför själva OS-dagen med ramsa, sång, flagga och fana.
Under dag två samlas vi på Nytorps gärde för själva idrottsdagen. De olika grenarna består av en stafetthinderbana, kulstötning, längdhopp, Hammarbyloppet, lagtresteg och löpning på sextiometer.
Resultaten från tävlingen publiceras vid en prisceremoni vid ett senare tillfälle.

Dela: