Information om Mellanstadieverksamheten höstterminen 2013

Mellanstadieverksamheten Capella erbjuder alla elever i årskurs fyra, fem och sex en fortsatt trevlig miljö efter skoldagen.

Eleverna har möjlighet att ägna sig åt hantverk, pyssel, spel, skolarbete, litteratur, måleri i vår ateljé, film, filmproduktion, tv-spel, datorspel, pingis, sport och lek.
Capella finner ni på plan 3. Vi har tillgång till alla klassrum i hela korridoren under eftermiddagarna, samt musiksal och idrottssal på bestämda tider.

Medlemsavgiften är 350kr/termin.
Mellanmålsavgiften är 10kr/dag.

Medlemsavgiften är bindande och återbetalas ej. Medlemskapet är fortlöpande till dess att det sägs upp. 1 månads uppsägningstid.

Verksamheten öppnar i samband med skoldagens slut, vilket växlar lite från dag till dag beroende på klassernas tider, och stänger 17.00. 
Tiderna på lovdagar är 09:00 till 17:00 (för föranmälda barn). Mellanstadieverksamheten har öppet alla lov utom sommarlovet då öppettiderna begränsas till en vecka efter skolavslutningen samt en vecka innan skolstarten. Mellanstadieverksamheten förblir stängd övriga veckor under sommaren.
Mellanstadieverksamheten är öppen, d.v.s. personalen har inte något omsorgsansvar för barnen. Barnen kan välja fritt när de vill vara här och när de vill gå hem.
Vad du vill ska gälla får du avtala med ditt barn.
Närvaro tas varje dag innan vi gemensamt går till mellanmål.
Anmälan till Mellanstadieverksamheten sker via en separat blankett som delas ut vid början av terminen. Barnen kommer inte ha tillgång till mobiltelefoner under skoldagen och vi önskar att elever och vårdnadshavare använder Capellas telefoner för att kommunicera. Ni kan nå oss på telefon under Capellas öppettider. Vill du nå skolan på övriga tider så hänvisar vi till skolans kansli: 08 -508 15 660.

Mellanmål:
Mellanmålet serveras varje dag i Hammarbyskolans matsal. Mellanmålet kostar 10kr/dag för de skoldagar man är närvarande. På lov och studiedagar tillkommer även en kostnad för lunch på 10kr/dag. Betalningen sker månadsvis med en avi från utbildningsförvaltningen. Inga avgifter återbetalas.

Mellanstadieverksamheten Capellas telefon: 08-508 15 657
                    
Susanne Sörmark: 076 121 76 51
Emil Niklasson: 08- 508 17 639
Christian Malmros: 08- 508 15 682
                                     
Med vänliga hälsningar
Susanne, Emil, Christian, Jimmie, Meta och Leszek.

Dela: