Till innehåll på sidan

Kunskap i fokus

Vill du lära för livet?

Skolans huvuduppdrag är att ansvara för att eleverna når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån läroplanens mål. Vi vill att eleverna ska finna glädjen i att lära för livet.

Vår pedagogiska personal är alla engagerade och kompetenta.

Vi personal på skolan är indelade i arbetslag och där planerar vi undervisningen gemensamt. Med elevens ökade ålder ökar även elevens delaktighet i planering och uppföljning. Alla planeringar görs tillgängliga både för eleverna samt för vårdnadshavare i skolplattformen.

För att öka delaktigheten arbetar vi med formativbedömning, det vill säga att under arbetets gång får eleverna återkoppling på sitt arbete. Allt för att slutresultatet ska bli det bästa utifrån varje elevs förutsättning.

För att eleven ska nå så långt som möjligt arbetar vi aktivt med studiero. Det gör vi genom att vi har tydliga och höga förväntningar samt genom positiv feedback.

Dela: