Kontakt

Hammarbyskolan södra

Paternostervägen 18-22
121 49 Johanneshov
Telefon 08-508 46 800
Öppning/stängningsfritids 08-508 15 673
Sjukanmälan 08-508 46 825
E-post hammarbyskolansodra@stockholm.se

Skolans avdelningar

Förskoleklass C-D

 • FC Tel: 076-825 21 69
 • FD Tel: 076-825 03 18

Förskoleklass E-F

 • FE Tel: 076-825 03 33
 • FF Tel: 076-825 33 30

Zebran 1C-D

 • Tel: 076-129 42 94

Elefanten 1E-F

 • Tel: 08-508 46 835
 • Utflyktstel: 076-825 23 78

Flamingon 2C-D

 • Tel: 08-508 41 643
 • Utflyktstele: 076-825 39 78

Geparden 2E-F

 • Tel: 08-508 46 829
 • Utflyktstel: 076-129 25 17 

Gasellen 2G, 3E

 • 2G Tel: 076-825 33 28
 • 3E Tel: 076-825 33 29

Tigern 3C-D

 • Tel: 076-825 12 10

Giraffen 3F

 • Tel: 08-508 46 828
 • Utflyktstel: 076-124 16 43

Mellanstadiet 4-6

 • Tel: 08-508 46 817

Fritidsklubb Savannen

 • Tel: 08-508 46 811
 • Utflyktstel: 076-825 33 32

Årskurs 7-9

 • Tel: 08-508 46 822