Kontakt

Karta över Hammarbyskolan södra

Paternostervägen 18-22 12149 Johanneshov

Hammarbyskolan södra

Paternostervägen 18-22
121 49 Johanneshov
Telefon 08-508 46 800
Öppning/stängningsfritids 08-508 15 673
Sjukanmälan 08-508 46 825
E-post
hammarbyskolan@​stockholm.se

Skolans avdelningar

Förskoleklass C-F

 • Tel: 08-508 46 833
 • FC utflyktstel: 076-825 2169
 • FF utflyktstel: 076-825 3330

Förskoleklass D-E

 • Tel: 08-508 46 832
 • FD utflyktstel: 076-825 03 18
 • FE utflyktstel: 076-825 01 33

Flamingon 1 C-D

 • Tel: 08-508 41 643
 • Utflyktstele: 076-825 39 78

Geparden1 E-F

 • Tel: 08-508 46 829
 • Utflyktstel: 076-129 25 17 

Gasellen 1G, 2E

 • Tel: 08-508 46 834
 • 1G Utflyktstel: 076-825 33 28
 • 2E Utflyktstel: 076-825 33 29

Tigern 2C-D

 • Tel: 08-508 46 808
 • Utflyktstel: 076-825 12 10

Giraffen 2F

Tel: 08-508 46 828

Zebran 3C-D

Tel: 076-129 42 94

Elefanten 3E-F

 • Tel: 08-508 46 835
 • Utflyktstel: 076-825 23 78

Mellanstadiet 4-6

Lärare: 08-508 46 817

Fritidsklubb Savannen

 • Tel: 08-508 46 811
 • Utflyktstel: 076-825 33 32

Årskurs 7-9

Tel: 08-508 46 822