Till innehåll på sidan

Hur stödjer du som förälder ditt barn i skolarbetet?

Vi får ofta frågan om hur föräldrar och vårdnadshavare kan stötta sina barn i skolarbetet. Vi som skola ser följande punkter som en förutsättning för ett gott samarbete. 

  • Visar intresse för barnens skolarbete.
  • Organiserar och stödjer samt, vid behov, hjälper barnen med deras läxarbete.
  • Ser till att barnen passar skolans tider.
  • Sjukanmäler barnet i rätt tid, d.v.s. före kl. 08.
  • Stödjer barnets läsutveckling genom att uppmuntra barnets läsande, men också genom högläsning.
  • Ser till att barnet har med sig nödvändig utrustning till skolan.
  • Stödjer skolans regelverk och de sanktioner som vidtas när de inte följs. Deltar i föräldramöten och skolans övriga traditioner.
  • Deltar i utvecklingssamtal och ev. upprättande av åtgärdsprogram. Inte drar sig för att kontakta skolan med synpunkter och undringar.
Dela:
Kategorier: