Till innehåll på sidan

Fritidshem

Vill du bli en del i vår fritidshemsverksamhet?

Skolsamverkan

Fritidspersonalens huvudfokus är naturligtvis eftermiddagsverksamheten och därför ligger all vår planeringstid på förmiddagen. Vi strävar efter att samarbeta och se eleverna ur ett helhetsperspektiv, utifrån en hel skoldag (fritids och skola), detta gör vi genom att arbeta tillsammans i helklass, halvklass eller smågrupper/färggrupper under skoltid.

Skolsamverkan ser lite olika ut beroende på årskurs, exempel på vår skolsamverkan kan vara utflykter, simning, bild och skapande, rörelse, EQ (förmågan att uppfatta, förstå och hantera sin egna och andra känslor).

 

Föräldrasamverkan och våra förväntningar på er

Föräldrakontakten är en MYCKET VIKTIG del i vår verksamhet. En kontinuerlig och öppen dialog mellan skolans personal och föräldrar är en självklarhet för att elevens hela dag ska bli lyckad och utvecklande.

Vi erbjuder följande forum för föräldrakontakt:

  • Daglig kontakt vid hämtning och lämning
  • Gemensamt utvecklingssamtal (skola/fritids)
  • Gemensamt föräldramöte (skola/fritids)
  • Veckobrev med information
  • Mail och telefonkontakt samt personliga samtal vid behov
Dela:
Kategorier: