Till innehåll på sidan

Elever/vårdnadshavare

Du som väljer oss har vi höga förväntningar på.

Som elev på Hammarbyskolan södra förväntar vi oss att du

 • tar ansvar för ditt lärande.
 • har höga förväntningar på dig själv och dina klasskamrater och dina lärare.
 • tror att du kan lära dig och att du ger dig själv goda förutsättningar att lyckas.
 • visar hänsyn och respekterar dig själv och alla andra i skolan, på nätet och på fritiden.
 • respekterar ditt arbete och andras arbeten.

Som vårdnadshavare på Hammarbyskolan södra förväntar vi oss att du

 • visar intresse för ditt barns skolarbete.
 • organiserar och stödjer samt, vid behov, hjälper barnet med deras läxarbete.
 • ser till att barnet passar skolans tider.
 • sjukanmäler barnet i rätt tid, det vill säga före klockan 8:00.
 • stödjer barnets läsutveckling genom att uppmuntra barnets läsande, men också genom högläsning.
 • ser till att barnet har med sig nödvändig utrustning till skolan.
 • stödjer skolans regelverk och de sanktioner som vidtas när de inte följs. Deltar i föräldramöten och skolans övriga traditioner.
 • deltar i utvecklingssamtal och vid behov upprättande av åtgärdsprogram.
 • att du kontaktar skolan med dina synpunkter och undringar.
Ingress: 
Du som väljer oss har vi höga förväntningar på.