Bibliotek

Att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek finns nu för tiden inskriven i Skollagen.

Skolbiblioteket skiljer sig däremot från övriga Stadsbibliotek så till vida att utbudet inte är lika stort, att eleverna kontinuerligt ska kunna använda biblioteket som en del av undervisningen och ska kunna hjälpa till i språkutvecklingen.

Jag som arbetar i biblioteken i Hammarbyskolan norra & södra heter Karin Engström Andersson. Jag arbetar heltid och fördelar min tid så att jag är på norra skolan ojämna veckor (20 timmar) och på södra skolan jämna veckor (20 timmar).

Biblioteket i Hammarbyskolan norra ligger i C-huset på bottenplanet och på södra är det beläget i ljushallen i F1 huset. Biblioteken är under uppbyggnad vad gäller aktuell skönlitteratur, faktaböcker och bilderböcker, i övrigt finns också olika tidskrifter som går att låna.

Verksamhet:

Alla elever och de vuxna som önskar har egna lånekort som bara gäller på respektive skola. Just nu är alla böcker inlagda i Stockholms stad gemensamma databas WinBib, men under vårterminen år 2017 kommer alla skolbibliotek gå över till BOOK-IT. Skolans bibliotek besöks av eleverna under raster, halv klasser eller bara för att sitta och läsa. Jag ordnar även egna sagostunder, samarbetar med lärare inom olika projekt eller besöker klasserna för ”bokprat” om så önskas.

 

Om du vill ha mer information så skicka ett mail till karin.engstrom.andersson@stockholm.se eller ring 076-129 22 19.

 

Bibliotekets öppettider:

måndag – torsdag 07.30 – 16.00

Fredag: 07.30 – 15.00

Lunch: 11.30 -13.00

(OBS! norra ojämna veckor, södra jämna veckor)

 

Välkommen på ett besök!

 

Dela:
Kategorier: