Till innehåll på sidan

Start

-------------------------------------------

Nu är det dags för dig som ska börja förskoleklass eller årskurs sju att söka skola.

Ansökningar tas emot mellan den 15 januari och den 15 februari 2021.

På Stockholm.se hittar du den information du behöver för att söka skola.

Just nu tar vi inte emot besök men om du vill se hur vår skola ser ut och få information om skolan så finns: Filmen om vår skola.

Om du vill se vår information för förskoleklass så har vi en powerpoint du kan ta del av.

Vill du se vår information för högstadiet så har vi en powerpoint du kan ta del av.

Välkomna önskar vi i skolledningen!

Välkomna till vår skola!

Kunskap i fokus

På Hammarbyskolan södra vill vi att alla elever ska finna lärandeglädje och att alla arbetar med ett tydligt kunskapsfokus.

Vi arbetar med att skapa tydliga förväntningar och ge positiv feedback i det som ska genomföras på skolan.
Tillsammans med eleverna skapar vi goda och professionella relationer, för att var och en ska kunna lyckas i sitt livslånga lärande.

Trygghet

Alla som befinner sig på Hammarbyskolan södra, oavsett om en är elev, personal eller vårdnadshavare, ska känna sig trygga. Alla på skolan ska känna sig trygga att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt genom att mötas av positiva och stöttande människor omkring sig.

Skolans digitalisering

För att möta framtiden på bästa sätt ger vi varje elev möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Vi använder oss av digitala enheter från årskurs F till årskurs 9. Från årskurs sex låter vi elever ta hem de digitala enheterna.

Vi arbetar för att finna en stabilitet för elever och personal, där Hammarbyskolan södra är en plats att trivas och vilja stanna kvar på.

Med vänlig hälsning
Kristina Forslund, rektor

Hammarbyskolan södra

Söker du efter viktiga datum?

Skolans och ditt barns kalendarium finns i Skolplattformen.

Ingress: 
-------------------------------------------