Till innehåll på sidan

Start

Välkomna till vår skola!

På Hammarbyskolan södra vill vi att alla elever ska finna lärandeglädje och att alla arbetar med ett tydligt kunskapsfokus.

Vi arbetar med att skapa tydliga förväntningar och ge positiv feedback i det som ska genomföras på skolan.
Tillsammans med eleverna skapar vi goda och professionella relationer, för att var och en ska kunna lyckas i sitt livslånga lärande.

Alla som befinner sig på Hammarbyskolan södra, oavsett om en är elev, personal eller vårdnadshavare, ska känna sig trygga. Alla på skolan ska känna sig trygga att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt genom att mötas av positiva och stöttande människor omkring sig.

För att möta framtiden på bästa sätt ger vi varje elev möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Vi använder oss av iPads i årskurs F - tre och från årskurs fyra övergår vi till att använda oss av Chromebooks.

Vi arbetar för att finna en stabilitet för elever och personal, där Hammarbyskolan södra är en plats att trivas och vilja stanna kvar på.

Med vänlig hälsning
Kristina Forslund, rektor

Hammarbyskolan södra

Nyfiken på vår skola?

Funderar du på att byta skola? Välkommen att kontakta oss.

tel: 08-508 46 800

hammarbyskolansodra@edu.stockholm.se

Är du redan elev eller vårdnadshavare? Du hittar information för dig på Skolplattformen.

Söker du efter viktiga datum?

Skolans och ditt barns kalendarium finns i Skolplattformen.

Ingress: 
Välkomna till vår skola!