Till innehåll på sidan

Start

Välkomna till Hammarbyskolan södra!

På Hammarbyskolan södra vill vi att alla elever ska finna lärandeglädje och att alla arbetar med ett tydligt kunskapsfokus.

 

Vi arbetar med att skapa tydliga förväntningar och ge positiv feedback i det som ska genomföras på skolan.
Tillsammans med eleverna skapar vi goda och professionella relationer, för att var och en ska kunna lyckas i sitt livslånga lärande.

Alla som befinner sig på Hammarbyskolan södra, oavsett om en är elev, personal eller vårdnadshavare, ska känna sig trygga. Alla på skolan ska känna sig trygga att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt genom att mötas av positiva och stöttande människor omkring sig.

För att möta framtiden på bästa sätt ger vi varje elev möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Vi använder oss av iPads i årskurs F - tre och från årskurs fyra övergår vi till att använda oss av Chromebooks.

Vi arbetar för att finna en stabilitet för elever och personal, där Hammarbyskolan södra är en plats att trivas och vilja stanna kvar på.

Med vänliga hälsningar
Kristina Forslund
Rektor Hammarbyskolan södra

Kalender

  • Heldag Höstlov

Ingress: 
Välkomna!